Brihanmumbai Nagari Sahakari Patsanstha Federation, Limited. Mumbai
(नोंदणी क्रमांक : बी. ओ. एम. / (बी. ओ. एम.) आर. एस. आर. / (ए. एन. सी) / १०१/ ८६ - ८७)
११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, घाटकोपर पोलिस स्टेशन समोर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (प.). मुंबई - ४०० ०८६
दूरध्वनी : २५१५ ००९१     फॅक्स : २५१५ ००९४
        Register | Login
 
 
 
संचालक मंडळ
 
श्री. शिवाजीराव विष्णु नलावडे,
अध्यक्ष - बृहन्मुंबई नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित.
 
राहण्याचा पत्ता - ३ / ३०४ , श्री संतोषीमाता को- ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. भटवाडी,
घाटकोपर (प.) मुंबई ४०००८४
(दूरध्वनी - +९१२२२५१६२८०८ ,  मोबाइल - +९१९८२०२८०६६६)
     
कार्यालयाचा पत्ता - ११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, एल.बी. एस. मार्ग, घाटकोपर (प.), मुंबई ४०००८६
(दूरध्वनी - +९१२२२५१५००९१   फॅक्स - +९१२२२५१५००९४)
     
गावचा पत्ता - मु. पो. धोलवड, तालुका - जुन्नर, जिल्हा - पुणे.
     
शिक्षण - बी.ए
     
जन्मतारीख - ०१/०६/१९५४
     
स्विकारलेली जबाबदारी
     
१) अध्यक्ष - महाराष्ट्र नवनिर्माण सहकार सेना.
     
२) अध्यक्ष - जनाधार प्रतिष्ठान.
     
३) अध्यक्ष - बृहन्मुंबई नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित.
     
४) संपादक - पतसंस्था परिवार.
     
५) संचालक - मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
     
६) संचालक - महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ लि.
     
७) संचालक - महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि.
८) अध्यक्ष -

कामगार क्रांती संघटन युनियन.

९) माजी संचालक - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.